Functioneel ontwerp

Op basis van specificaties uit diverse bronnen (bestaande systemen, materiedeskundigen) ben ik in staat een functioneel ontwerp te maken dat kan dienen als blauwdruk voor een nieuwe applicatie.

blauwdruk

Dit ontwerp kan zowel in de vorm van gangbare formele specificaties (UML), begrijpelijke taal als zgn. wireframes worden weergegeven.

wireframe_bl